Chính sách bảo mật

Chào mừng đến với Tikreels!

Tikreels Trình tải xuống video TikTok

Tikreels đã tạo ứng dụng tải xuống video TikTok dưới dạng ứng dụng hỗ trợ quảng cáo. DỊCH VỤ này được cung cấp miễn phí bởi tikreels và được dự định sử dụng như vốn có. Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về các chính sách thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của chúng tôi nếu bất kỳ ai quyết định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Thu thập và sử dụng thông tin

Để có trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân nhất định. Thông tin chúng tôi yêu cầu sẽ được chúng tôi lưu trữ và sử dụng như được mô tả trong chính sách bảo mật này. Trang web sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để nhận dạng bạn.

Liên kết đến chính sách quyền riêng tư của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà ứng dụng sử dụng

Dữ liệu nhật ký

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng trang web của chúng tôi, trong trường hợp có lỗi, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu và thông tin (thông qua các sản phẩm của bên thứ ba) trên điện thoại của bạn có tên là "Dữ liệu nhật ký". Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet ("IP") trên thiết bị của bạn, tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình ứng dụng khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, ngày giờ bạn sử dụng Dịch vụ và các dữ liệu thống kê khác.

Bánh quy

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ thường được sử dụng làm số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Chúng được gửi đến trình duyệt của bạn từ các trang web bạn truy cập và được lưu trữ trên bộ nhớ trong của thiết bị. Dịch vụ này không sử dụng các cookie này một cách rõ ràng. Tuy nhiên, ứng dụng có thể sử dụng mã của bên thứ ba và các thư viện sử dụng cookie để thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ của họ. Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào cookie được gửi đến thiết bị của bạn.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty bên thứ ba vì những lý do sau:

Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng của trang web này rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn. Lý do là để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ.

Bảo vệ

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, đó là lý do tại sao chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin đó. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn và đáng tin cậy 100%.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web này. Xin lưu ý rằng các trang web bên ngoài này không được điều hành bởi chúng tôi. Do đó, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên đọc Chính sách quyền riêng tư của các trang web này.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Do đó, bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào.